نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

توضیح صفحه 2 در منو

توضیح صفحه 2 در منو


معرفی

موسسه آموزش عالي حوزوي امام حسن عسکري عليه السلام در سال 1387 فعاليت خود را به صورت رسمي در شهرستان آمل آغاز نموده و هم اکنون در سه مقطع تحصيلي فعاليت مي نمايد:

راههای ارتباطی : تلفن: 3ــ37782001 -025

صفحه اصلی

پذیرش

مصاحبه