نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

هنر بايد بوي ابديت بدهد / هنر ديني رهاورد ملکوت را در مي يابد

هنر بايد بوي ابديت بدهد / هنر ديني رهاورد ملکوت را در مي يابد

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی : بهترين هنر آن است که هنرمند ابتدا خود را بشناسد چرا که اگر خود را نشناسد هنري نخواهد داشت، هنر بايد بوي ابديت بدهد و نشان دهد که انسان ثابت است و نه ساکن! اگر چنين ايماني در هنرمند بود فکر ابدي و خروجي ابدي نیز خواهد داشت.