جلد 61 «تفسیر تسنیم» منتشر شد

پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 61 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز نشر اسراء، منتشر شد.