پیام به گردهمایی مجازی " نقش علوم انسانی در پژوهش و فناوری"

متن پیام حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در گردهمایی مجازی " نقش علوم انسانی در پژوهش و فناوری"...