13 01 2019 352892 شناسه:
image
آیت الله العظمی جوادی آملی:

بداخلاقی و غارتگری فرهنگی، غده بدخیم جهان کنونی است

پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور هانری دولهوگ رئیس دانشکده الهیات کاتولیک پاریس و مدیر مرکز تعالیم علوم دینی مسیحیت به همراه پروفسور ونسان فرولدی مدیر روابط اسلام و مسیحیت شورای کاردینال فرانسه با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: پروفسور هانری دولهوگ رئیس دانشکده الهیات کاتولیک پاریس و مدیر مرکز تعالیم علوم دینی مسیحیت به همراه پروفسور ونسان فرولدی مدیر روابط اسلام و مسیحیت شورای کاردینال فرانسه با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار کردند.

آیت الله العظمی جوادی آملی در این دیدار در سخنانی اظهار داشتند: این بزرگوارانی که از مسیحیت فیض بردند باید مستحضر باشند که پیام مشترک انبیاء یک چیز است و آن مساله توحید است؛ یعنی آفریدگار نظام هستی، پروردگار انسان و جهان و حسابرس همگان، خداست! خداوند نه در آفرینندگی و نه در پروراندن و نه در حسابرسی، شریک و همتایی ندارد.

ایشان ادامه دادند: عیسی مسیح(ع) همانند سایر انبیاء، مخلوق خداست و هیچ سهمی در این اضلاع سه گانه یعنی آفرینش، پرورش  و حسابرسی جهان هستی ندارد، نه انبیاء قبل از مسیح(ع) و نه پیامبران بعد از او، هیچ یک سهمی در این اضلاع سه گانه نداشته اند.

معظم له به بحران انسان معاصر اشاره کردند و تصریح داشتند: درباره انسان آنچه در جهان کنونی به صورت یک غده بدخیم درآمده است همان بداخلاقی و غارتگری فرهنگی است، جهان را هیچ چیزی تهدید نمی کند مگر خود انسان.

آیت الله العظمی جوادی آملی خاطرنشان کردند: همه انبیاء مخصوصا انبیاء ابراهیمی آمدند تا ابدیت را در خاطر انسانها زنده کنند؛ انسان یک بدنی دارد که از خاک است و به خاک سپرده می شود و یک روحی دارد که نه از خاک است و نه به خاک بر می گردد، روح مجرد ما از زمین و زمان منزه است.

ایشان ادامه دادند: انسان بعد از مرگ ثابت می شود و نه ساکن، لذا روح انسان سال و ماه و خستگی بر نمی دارد، مثلاً اگر بگوییم عدالت زیباست! کسی نمی پرسد عدالت از زیبا بودن خسته نشد؟! انسان هم مانند عدل یک حقیقت جاودانه دارد.

معظم له اذعان داشتند: انسان در دنیا، هم جمعی زندگی می کند و هم اجتماعی اما بعد از مرگ زندگی جمعی هست اما زندگی اجتماعی نیست، این مطلب را قرآن چنین بیان کرد که همه انسان ها از ابتدای خلقت تا آخر، یکجا در صحنه قیامت جمع می شوند اما هر یک تنها زندگی می کنند، بنابراین هیچ کسی مزاحم دیگری نیست و از دیگری کمک نمی گیرد، این اصل کلی به ما می آموزاند که بین خود و خدای خود یک رهاورد جاودانه داشته باشیم که آن عقیده سالم و عمل صالح است و این دو عنصر را همه انبیاء به خوبی تبیین کردند.

آیت الله العظمی جوادی آملی تاکید کردند: آنچه اکنون انسان و جامعه بشری را تهدید می کند فراموشی حقیقت خود انسان است، امیرالمومنین(ع) امام اول شیعیان فرمود من در شگفتم که مردم وقتی ابزار دستشان را گم می کنند آن را جستجو می کنند اما همین مردم، حقیقت خود را گم کرده اند و به دنبال آن نمی گردند و سراغ آن را از رهبران الهی نمی گیرند.

معظم له با اشاره به حوادث و اعتراضات اخیر مردم فرانسه، ابراز داشتند: رهبران الهی فرمودند ثروت جامعه به مثابه خون در پیکره جامعه است، خون باید طبق درخواست و قدرت هر عضو، به اندازه مناسب به آن برسد، ثروت اگر منحصرا در دست یک گروه خاصی باشد بقیه اعضای جامعه فلج خواهند بود و این فلج بودن گاهی به صورت شورش مردمی خود را نشان می دهد، انبیاء آمدند تا با ارائه برنامه و تنظیم اینگونه موارد، جلوی این نابسامانی ها را بگیرند.

ایشان ادامه دادند: انبیاء، صراط مستقیم هستند که راه را به انسان نشان داده اند، آنچه در جنگ جهانی اول و دوم رخ داد به سبب بیراهه رفتن ها و خروج از این راه مستقیم بود، آنچه امروز به عنوان جنگ های نیابتی رخ می دهد به دلیل بستن راه برگشت به صراط مستقیم است، آنچه امروزه نیز در فرانسه می گذرد که همه ما بابت آن متاسفیم، به دلیل این است که یه یک عده بیراهه رفته اند.

 آیت الله العظمی جوادی آملی تاکید داشتند: اگر به رفتارهای عاقلانه رهبران الهی عمل بشود کدورت ها و تیرگی ها از آیینه دل ها زدوده خواهد شد و آیینه دل اسرار عالم را به انسان نشان خواهد داد، آنگاه انسان احساس نشاط و شادابی می کند و می یابد که مرگ پوسیدن نیست بلکه از پوست به درآمدن است و کسی که می میرد، مانند مرغی است که از قفس رها می شود، گرچه بدن زیر خاک می رود اما جان از خاک پاک می شود و ابدیت و رفاه را آنگاه احساس می کند و سفارش همه انبیاء مخصوصا حضرت مسیح(ع) و پیامبر گرامی اسلام(ص) در همین راستاست.