برگزاری نشست خبری تولیدات فرهنگی رسانه ای سال 1400

نشست خبری تولیدات فرهنگی رسانه ای سال 1400 با حضور ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. در این مراسم ضمن ارائه گزارش فعالیت های اخیر بنیاد، از کتابهای صوتی آیت الله العظمی جوادی آملی رونمایی شد.

555
07 09 2022