21 06 2022 596515 شناسه:
image
عصر سه شنبه؛

دومین نشست از سلسله نشست های علمی با موضوع «نسبت فلسفه و تفسیر» برگزار گردید

پایگاه اطلاع رسانی اسراء: به همت موسسه آموزش عالی اسراء دومین نشست سلسله نشست های «نسبت فلسفه و تفسیر» در بنیاد بین‌المللی اسراء برگزار گردید که در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی و حجت الاسلام و المسلمین سید عباس قدیمی نژاد به ارائه مباحث خود پرداختند.

پایگاه اطلاع رسانی اسراء: به همت موسسه آموزش عالی اسراء دومین نشست سلسله نشست های «نسبت فلسفه و تفسیر» در بنیاد بین‌المللی اسراء برگزار گردید که در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی و حجت الاسلام و المسلمین سید عباس قدیمی نژاد به ارائه مباحث خود پرداختند.

در ابتدای نشست، دبیر علمی جلسه حجت الاسلام خلیل پور با تنقیح رویکردها و رهیافت های موجود در علوم مختلف به نسبت اضافی بین دو علم گرانسنگ و سترگ تفسیر و فلسفه اشاره کرد و گفت: برقراری ارتباط بین دو علم فلسفه و تفسیر، چه در قالب فلسفه ی تفسیر و چه با عنوان تفسیر فلسفی، امری ضروری و تردید ناپذیر است.

سپس با توجه به ظرفیت علوم عقلی و خصوصا فلسفه در تفسیر قرآن کریم، هر یک از اساتید به ارائه مطالب و نکات خود پرداختند.


حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی با مقدمه ای درباره فلسفه آفرینش کتاب و نسخه هدایت انسان ها بحث خویش را آغاز کردند.
ایشان این کتاب را سراسر مشحون از جلوه ها و معارف توحیدی و وحی را در جایگاه خودش مقدس و منزل دانستند که علم تفسیر و فلسفه باید مکمل یکدیگر بوده تا به تبیین وحی بپردازند.

استاد مرتضی جوادی آملی در ادامه به ورود فلسفه در سه حوزه کلان هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی اشاره کرده و با بیان نمونه ای از کارکرد فلسفه در بحث هستی شناسی مباحث خود را به اتمام رساندند.

 

​​​​​​​ در ادامه این نشست، حجت الاسلام و المسلمین قدیمی نژاد به تبیین ظرفیت های فلسفه در تفسیر اشاره کردند.
ایشان در ۶عرصه به تبیین نمونه هایی از این کار بست ها اشاره نمودند که می توان به «استفاده فراوان از اصل تشکیک وجود در تبیین معانی پلکانی قرآنی»، «ایجاد درک بهتر وحدانیت از طریق اصل صرافت و بساطت وجود» و «افزایش قدرت تحلیل در کشف مناطات گزاره های قرآنی» اشاره نمود.