نشست خبری تولیدات دستاوردها و برنامه های آتی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء

پایگاه اطلاع رسانی اسراء: به مناسبت هفته پژوهش امروز چهارشنبه 23 آذر ماه، نشست خبری با معرفی دستاوردها و برنامه های آتی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضور ریاست محترم بنیاد برگزار گردید.      

555
14 12 2022