مراسم تشییع و بزرگداشت همسر شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در قم برگزار گردید

مراسم تشییع پیکر همسر شهید آیت الله سید مصطفی خمینی روز شنبه ساعت ۱۰ صبح از مسجد نو به سمت حرم مطهر برگزار گردید؛ مجلس بزرگداشت آن مرحومه بعد از نماز مغرب و عشاء در محل حسینیه شهداء در قم برگزار گردید.

555

مراسم تشییع پیکر همسر شهید آیت الله سید مصطفی خمینی روز شنبه ساعت ۱۰ صبح از مسجد نو به سمت حرم مطهر برگزار گردید؛ مجلس بزرگداشت آن مرحومه بعد از نماز مغرب و عشاء در محل حسینیه شهداء در قم برگزار گردید.

 

28 04 2024